”Oremus”
Meditativ musik av Pärt, Sisask och von Bingen

TID: söndag 3/3, kl. 17:00
PLATS: Helga Trefaldighets kyrka
MEDVERKANDE: Uppsala Vokalensemble
ENTRÉ: 100 kr vid förköp, 120 kr vid entrén