Kontakt

För allmän information om kören och vår verksamhet, kontakta någon ur styrelsen:

Malin Santesson
Ordförande
ordf@uppsalavokalensemble.se

 

Josef Nylén
Vice ordförande
viceordf@uppsalavokalensemble.se

 

Monika Myrdal
Sekreterare
sekr@uppsalavokalensemble.se

 

Ina Granlund
Kassör
kassor@uppsalavokalensemble.se

 
För information rörande repertoar eller konstnärliga frågor, kontakta vår dirigent:

Sofia Ågren
Dirigent
sofia.agren@uppsalavokalensemble.se