Fields of light

TID: lördag 14/3, kl. 16:00
PLATS: Helga Trefaldighets kyrka
MEDVERKANDE: Uppsala Vokalensemble och Josefina Paulson (nyckelharpa) under ledning av Sofia Ågren
ENTRÉ: 150 kr vid förköp, 180 kr i dörren

Under konserten framförs bl a musik från körens nya skiva Fields of light. Kören sjunger några satser ur den svensk-amerikanske tonsättaren Matthew Petersons tonsättningar av Edit Södergrans tidiga dikter. Varje sats är en unik resa genom en naturvärld där det inre reflekteras i det yttre. Flera av de övriga verken som framförs har sina rötter i folkmusik, men tonsättarna har vidareutvecklat och satt sin egen prägel på musiken. I Karin Rehnqvists Jag lyfter mina händer utnyttjar hon upprepningar av den folkliga koralen och stämmorna flätas i varandra fram till den avsiktligt och dramatiskt oavslutade textraden. I inledningen till sin Nordiska svit använder sig Bo Holten av Emigrantvisan i melodistämman, men i de lägre stämmorna utvecklar sig mer och mer intrikata mönster av kromatiska skalor. Josefina Paulsson är världsmästare i nyckelharpa och har flera gånger tidigare samarbetat med Uppsala vokalensemble. Under konserten musicerar hon både som solist och tillsammans med kören.